O firmie

Firma działa od 2006r. w specjalności geotechnika, hydrogeologia i środowisko. Wykonujemy wiercenia
i badania geotechniczne dla potrzeb projektowania obiektów liniowych oraz punktowych.

Obsługujemy budowy w zakresie nadzoru geotechnicznego z badaniami m.in. VSS, Proctor, sondowania
sondą dynamiczną, sonda lekką stożkową i krzyżową.
Sporządzamy projekty prac geologicznych, nadzory i dokumentacje hydrogeologiczne.

Prowadzimy całoroczny monitoring składowisk odpadów ze sporządzaniem rocznych raportów. Opracowujemy operaty wodnoprawne i wnioski do wyznaczenia stref ochronych ujęć wód.

Kontakt

Firma Usługowa ELEKTROTECHNIKA, GEOLOGIA Jerzy Jarosz

Rakowice Wielkie 48F/4
59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI
tel. 75 782-26-93 | tel.kom. 608 127-485
email: jurekrak@poczta.onet.pl
LOKALIZACJA »

Wiercenia i Badania
Geotechniczne

Wykonujemy wiercenia świdrami spiralnymi ø 70 i ø 100
Wiercenia otworów badawczych zestawem wiertnicznym z zastosowaniem próbników szczelinowych ø 32

Badania stopnia zagęszczenia i stopnia plastyczności podłoża budowlanego.

Sporządzamy projekty i dokumentacji geologiczno-inżynierskie oraz dokumentacje geotechniczne dla potrzeb obiektów liniowych ( sieci wod-kan, gaz, linie teletechniczne, drogi i itp. ), obiektów budownictwa ogólnego, składowisk , stacji paliw, centrów handlowych itp.

Obsługa
Budów - Geotechnika

Geotechniczna obsługa budów, nadzór palowania, fundamentowania. Wykonujemy badania sondą dynamiczną SL, badania lekką płytą dynamiczną z natychmiastowym określeniem wskaźnika zagęszczenia podłoża, analiza sitowa, badania wskaźnika metodą Proctora i modułu odkształcenia płytą VSS.

Hydrogeologia

Projektowanie, nadzór robót wiertnicznych i dokumentowanie ujęć wód podziemnych, powierzchniowych i źródeł naturalnych, z ustalaniem zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych.

Opracowujemy operaty wodnoprawne w zakresie określonym w art. 122 ustawy Prawo wodne.

Sporządzamy wnioski o ustanowienie stref ochronnych.
Sporządzamy dokumentacje hydrogeologiczne sieci monitoringu wód.

Monitoring Składowisk Odpadów

Prowadzimy całoroczny monitoring składowisk odpadów, stacji paliw, oczyszczalni ścieków i innych obiektów wymagających stałego monitorowania stanu środowiska

Sporządzamy roczne raporty z monitoringu stanu środowiska.

WIERCENIA I BADANIA GEOTECHNICZNE | OBSŁUGA BUDÓW – GEOTECHNIKA | HYDROGEOLOGIA
BADANIA LABORATORYJNE | MONITORING SKŁADOWISK ODPADÓW